Tel: +359882 285 230
Email: office@gamaterm.com
Сервиз за бойлеримонтаж на бойлериРемонт на бойлери

Сервиз за бойлери

Професионален сервиз за ремонт на бойлери в София отремонтира бойлери на място.

Read More

монтаж на бойлери

Профилактиката от оторизирани сервизи за ремонт и монтаж на бойлери.

Read More

Ремонт на бойлери

Извършваме професионален ремонт на електрически бойлери и газови бойлери.

Read More

Бойлери за баня

бойлери за баняБойлери за баня, както и всички други електро уреди могат да се монтират в различни помещения. Изискванията към бойлерите за баня е да имат степен на защита поне IP24. Какво означава тази защита и защо е задължителна?

С какво се различават бойлери за баня от другите бойлери?

Ето тук може да разгледате таблицата обосноваваща нуждата и изискванията към степените на защита:

IPхх тълкуване на първа цифра
0 специална защита на изделието липсва
1 защита от проникване в обвивката на твърди тела с размер по-голям от 50мм.
2 защита от проникване в обвивката на твърди тела с размер по-голям от 12мм.
3 защита от проникване в обвивката на твърди тела с размер по-голям от 2.5мм.
4 защита от проникване в обвивката на твърди тела с размер по-голям от 1мм.
5 проникването на прах не е предотвратено напълно, но прах не може да прониква в количество достатъчно за нарушаване на нормалната работа на изделието
6 проникването на прах е предотвратено напълно
IPхх тълкуване на втора цифра
0 специална защита на изделието липсва
1 капките вода, падащи вертикално върху обвивката, не трябва да оказват вредно въздействие върху изделието
2 капките вода, падащи вертикално върху обвивката, не трябва да оказват вредно въздействие върху изделието при накланянето му до 15 градуса спрямо нормалното положение
3 вода във вид на дъжд,падаща върху обвивката под ъгъл до 600спрямо вертикалата, не трябва да оказва вредно въздействие върху изделието
4 водата, пръскаща върху обвивката в произволна посока, не трябва да оказва вредно въздействие върху изделието
5 струята вода, отправена към обвивката в произволна посока, не трябва да оказва вредно въздействие върху изделието
6 водните вълни не трябва да попадат вътре в обвивката в количество, достатъчно за повреждане на изделието
7 водата не трябва да прониква вътре в обвивката, когато тя е потопена във вода, при определени стойности на налягането и времето, в количество достатъчно за повреждане на изделието
8 изделията са пригодени за продължително потапяне във вода при условия, определени от производителя

Изисквания за бойлери, монтирани в баня

 В таблицата сме ви показали изискването за бойлери, монтирани в баня IP24. Всеки които си купува бойлер с ясното намерение да го монтира в банята, трябва да погледне техническият паспорт на бойлера. Трябва да уведоми продовача, че бойлера е за монтаж в баня (бойлери за баня).

 Избора на бойлер зависи от предназначението му и от начина на монтаж на бойлера!

 Тук трябва да отбележим, че монтажа на бойлера в баня трябва да се извърши задължително от сертифициран сервиз и фирма за монтаж на бойлери, както и да се обезопаси електрически.

Бойлери ниски цени

 Сервиз за ремонт на бойлери Greenherbs организира промоции за доставка и монтаж на бойлери на определен период от време.  Предлагаме качествени бойлери ниски цени, както и ниски цени за монтаж. […]

Read More
Ремонт и монтаж на бойлери

Експлоатацията на електрическият бойлер е елементарна. Включва се в електрическото захранване и топли вода! Единственото, което трябва да правите е да го изключвате когато ви няма, за по-дълъг период от […]

Read More
Цени за монтаж на бойлер

Цени за монтаж на бойлер с 60 месеца гаранция от сервиз за бойлери София.  Доставката е безплатна за София. Цени за монтаж  на бойлер от 80 литра за София и […]

Read More
Цени за ремонт на бойлери

Цени за ремонт на бойлери не са фиксирани и варират, тъй като зависят от вида и марката на бойлера, начина на монтаж, типа на частите за смяна, мощността на резервните части, […]

Read More
Устройство на електрически бойлер

 Обемните бойлери са електрически уреди служещи за загряване и поддържане на топла вода необходима в домакинството. Бойлерите в по-голям процент от моделите и видовете са с цилиндрична форма(при обемните електрически […]

Read More